Wypracowanie skutecznych sposobów motywowania pracowników jest kluczem do rozwoju firmy. Jest to istotne, ponieważ sukcesy każdej organizacji zależą od zadowolonych i zaangażowanych w swoje obowiązki pracowników. Ludzie potrzebują impulsów, które pomogą im dobrze i chętnie wykonywać swoją pracę.

Jakie są sposoby motywowania pracowników?

Finansowa motywacja

Podwyżka, bonusy, dodatki, premie, awans, ale też redukcja wynagrodzenia.

Pozapłacowa motywacja

Pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin oraz klubów fitness, kursy języków obcych, wyjazdy integracyjne pracowników, zniżki na produkty firmy, bony świąteczne czy dopłata do posiłków.

Zdecydowanie lepsze efekty dają pozytywne metody motywacji. Pracodawcy zyskują lojalnych pracowników, którzy chętniej angażują się w pracę. Ważną rzeczą jest to, by systemy motywacyjne były dobrze dobrane do potrzeb pracowników, gdyż nic tak nie zmotywuje, jak trafiony system nagród. Przykładem mogą być systemy kafeteryjne. Pozwalają one na efektywne zarządzanie benefitami i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb pracowników. W ramach takiego systemu oferowane są różne świadczenia pozapłacowe, a pracownik sam wybiera, co go interesuje. Duże znaczenie ma tutaj fakt, że pracownik sam może dokonać wyboru benefitów, które go interesują.

Jaka jest korzyć dla pracodawcy przynoszą pakiety motywacyjne?

Dzięki pakietom motywacyjnym, pracodawca ma szansę na poprawę wizerunku firmy, a także na zwiększenie satysfakcji pracowników. Zasadniczą rzeczą jest to, aby taki system był zaplanowany długoterminowo i stosowany systematycznie oraz proporcjonalnie do efektów pracy. Jego celem jest przecież ciągła motywacja.

Metody motywacji pracowników bez nakładów finansowych

Nie dla wszystkich korzyści materialne są stawiane jako nadrzędne w systemie motywacyjnym. Poza nagrodą czy podwyżką są też inne metody, które bardzo dobrze wpływają na rozwój i chęć pracy. Do pozapłacowych motywatorów zaliczyć można:

POCHWAŁĘ PUBLICZNĄ

Bardzo silnym motywatorem jest pochwała dla pracownika, który mocno angażuje się w wypełnianie swoich obowiązków. Informacja zwrotna, że zadanie zostało wykonane dobrze, umacnia chwaloną osobę w przekonaniu, że warto dać od siebie coś więcej, buduje pozytywną energię i atmosferę w zespole. Taki gest nic nie kosztuje, a morale pracownika i zespołu wzrasta.

INFORMACJĘ ZWROTNĄ – feedback

Standardem powinno być przekazywanie regularnie informacji zwrotnej. Pracownikom daje to poczucie dobrze wykonanego zadania  i potwierdzenie, że to co robią ma sens. Dzięki informacji zwrotnej łatwiej i szybciej można reagować na zmieniające się wymagania przełożonych.

INFORMACJĘ WYPRZEDZAJĄCĄ –  feedforward

W odróżnieniu od feedbacku, zamiast przekazywania pozytywnej lub negatywnej informacji zwrotnej dotyczącej już zrealizowanych działań, koncentruje się ona na dokładnym poinstruowaniu i precyzyjnym określeniu oczekiwań wobec pracownika.

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU KOMPETENCJI

Często pracownicy pytani o wartościowe sposoby motywacji wymieniają chęć rozwoju. Taką możliwość można zapewnić poprzez powierzenie odpowiedzialności za jakiś projekt. Dzięki temu będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, dzielić się wiedzą i budować relacje.

Szkolenia i kursy wewnętrzne również dają duże możliwości rozwoju i podnoszą jakość pracy. Ważne jest to, aby przełożony starał się doceniać wszystkich zaangażowanych pracowników i budował dobrą atmosferę w zespole. Dzięki temu ludzie będą otwarci na zmiany, pomocni i chętni do podejmowania nowych wyzwań.

Najpopularniejsze benefity motywacyjne – pozapłacowe

 • premie
 • karty sportowe
 • zniżki do restauracji    
 • karty podarunkowe   
 • bilety do kina lub teatru    
 • opieka medyczna    
 • kursy językowe
 • dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych    
 • pobyt w SPA

Najpopularniejsze benefity motywacyjne – bezkosztowe

 • elastyczny czas pracy
 • elastyczny harmonogram
 • informacja zwrotna
 • dobra komunikacja
 • potrzeba uznania
 • praca zdalna
 • szkolenia wewnętrzne
 • możliwość wpływania na rozwój firmy
 • pochwała
 • zainteresowanie potrzebami pracownika
 • przestrzeń do aktywności i wystrój wnętrza
 • dzień z pupilem
 • dzień bez krawata i butów na wysokim obcasie
 • miejsce parkingowe lub postojowe na rower

Poza wymienionymi narzędziami motywującymi pracowników, ważne jest zapewnienie odpowiedniego work-life balance. Pracownik, który ma możliwość zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, chętniej angażuje się w pracę i łatwiej przywiązuje do firmy.