Wiemy, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. To, jak będzie wyglądał pierwszy dzień nowego pracownika w firmie, może wpłynąć na jego motywację i rozwój w pracy. W większości firm proces przyjmowania pracownika do pracy sprowadza się do podpisania dokumentów, zapoznania z zespołem i …. no właśnie, tutaj bywa różnie.

Nierzadko nowy pracownik po przyjściu do firmy otrzymuje setki informacji, których nie jest w stanie zapamiętać. Często dopiero tego dnia przygotowuje się dla niego komputer i miejsce pacy. Co gorsza, nikt nie ma czasu zająć się nową osobą i wprowadzić jej w nowe obowiązki. Rozwiązaniem tych problemów może być onboarding, który w Brand and People zaczyna się już od momentu ostatniej części rozmowy kwalifikacyjnej.

Onboarding pracownika w Brand and People

Zwykło się mówić, że firma jest tak dobra, jak ludzie którzy w niej pracują. Dlatego w Brand and People staramy się, aby pierwszy dzień nowego pracownika w biurze pozostał w jego pamięci i zachęcił do pozostania w firmie na dłużej.  

Krok pierwszy – przygotowanie stanowiska

Zaczynamy od przygotowania stanowiska pracy – biurko, komputer na którym przygotowujemy skrzynkę mailową i stronę powitalna z informacją „Witamy w zespole!” oraz telefon i zbiór najważniejszych danych firmowych – @ do pracowników, numery telefonów itp.

Krok drugi – emial

Do wszystkich pracowników firmy wysyłamy maila z powiadomieniem o zatrudnieniu nowej osoby w którym przedstawiamy jej krótkie bio i zdjęcie, żeby każdy był przygotowany na zmiany personalne w firmie.

Krok trzeci – informacje

Na kilka dni przed przybyciem nowej osoby wysyłamy do niej @ z informacjami o gotowym stanowisku pracy oraz zapewniamy, ze z całym zespołem nie możemy doczekać się jej przyjścia. Mamy nadzieję, że adresat po takiej wiadomości poczuje się choć trochę częścią naszego zespołu.

Krok czwarty – pomocna osoba

Wyznaczamy buddy’ego, czyli osobę do której można zwrócić się w każdej sprawie. Buddy’m może zostać każdy pracownik, który pomoże w razie problemów z odnalezieniem sali konferencyjnej czy dokumentów w IC Project (program do zarządzania projektami). Taka osoba odpowie też na pytania związane z realizacją zadań.

Krok piąty – oprowadzenie po firmie

Staramy się, aby pierwszy dzień nowego pracownika nie był dniem stresującym. Po przyjściu i krótkiej rozmowie, przechadzamy się po firmie, pokazujemy różne pomieszczenia – w tym kuchnię i obsługę sprzętów oraz pokój kreatywny –  i poznajemy wszystkich pracowników, aby każdy mógł osobiście uścisnąć dłoń z nowym pracownikiem. Wykorzystujemy ten moment na opowiedzenie o tym, czym zajmuje się dana osoba czy dział, w czym mogą pomóc konkretne osoby itp.

Krok szósty – komunikacja

Otwarta komunikacja jest dla nas bardzo ważna, dlatego zapewniamy nowego pracownika, że cały zespół jest do jego dyspozycji i służy wszelką radą.

Krok siódmy – narzędzia

Po takim wprowadzeniu, zapraszamy do zapoznania się z nowym miejscem pracy. Pracownik otrzymuje instrukcje z hasłami do narzędzi, które będą potrzebne mu w pracy oraz pakiet onboardingowy na który składają się firmowe gadżety (welcome pack).

Krok ósmy – dokumenty

Planujemy spotkanie z prezesem w celu podpisania niezbędnych dokumentów, planujemy szkolenia  – w tym BHP oraz badania lekarskie.

Krok dziewiąty – wspólny obiad

Pora lunchowa jest dobrym czasem, aby zabrać nowego pracownika na obiad i porozmawiać o firmie. Często pojawiają się nowe tematy o których można rozmawiać np. o kulturze organizacyjnej, strukturze firmy, dress code, stylu komunikacji, godzinach pracy lub przerwach.

Krok dziesiąty – test

Po tym czasie nowy pracownik otrzymuje pierwsze zadania od swojego przełożonego, a na koniec dnia przeprowadzamy test, dzięki któremu dowiadujemy się, które elementy wdrożenia pracownik ocenia pozytywnie, a  które negatywnie.

Jaki jest cel onboardingu?

Najważniejszym celem jaki chcemy osiągnąć z onboardingu pracownika w firmie jest:

  • Większa motywacja i zaangażowanie w pacę
  • Identyfikacja z firmą
  • Budowanie dobrych relacji z zespołami
  • Szybsza adaptacja pracownika, która wpływa na efektywność i samodzielność pracownika
  • Lepsza atmosfera w pracy
  • Budowanie lepszej opinii o firmie – ambasador marki 
  • Chęć pozostania w firmie na dłużej

Chcemy, aby każda nowo zatrudniona osoba czuła się w naszym zespole dobrze, dlatego bez względu na to, jakie narzędzia onboardingowe zdecydujemy się wdrożyć, każde nasze działanie jest przemyślane. Chcemy, aby pierwszy dzień w pracy przełożył się na budowę silnego i zgranego zespołu. Onboarding jest sprawdzoną przez wiele firm receptą na zmniejszenie rotacji pracowników, a co za tym idzie, eliminację kosztów, które ponosi pracodawca w związku z prowadzeniem rekrutacji.