Każdy z nas chciałby pracować w firmie, która ma dobrą opinię na rynku, jest znana – przynajmniej w branży oraz takiej, w której pracownicy są dumni ze swojej pracy. Co sprawia, że szukamy właśnie takich miejsc i jak to zrobić, żeby nasza firma była atrakcyjnym miejscem pracy dla pracowników i kandydujących do niej ludzi?

Odpowiedź jest jedna – inwestować w employer branding, czyli wszystkie działania, które sprawiają, że firma jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy.

Wizerunek pracodawcy ma szczególne znaczenie

Jednym z decydujących o wyborze pracodawcy elementów jest opinia, a drugim prestiż zatrudnienia w danej firmie. Dlatego wizerunek odgrywa bardzo dużą rolę.

Oferty pracy są coraz bardziej rozbudowane. Pracodawcy oferują w nich coraz więcej benefitów, konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjne narzędzia pracy – wysokiej klasy laptop, telefon, samochód, szkolenia, dofinansowanie do nauki, ubezpieczenia lub bony lunchowe dla pracowników. Dzięki tak rozbudowanej ofercie próbują wyróżnić się i wzmocnić konkurencyjność na rynku. Wszystko po to, aby przyciągnąć do siebie najlepszych kandydatów.

Od czego zacząć budowę wizerunku pracodawcy

Ważnym elementem budowania wizerunku jest edukacja i świadomość wszystkich stron zaangażowanych w działania wzmacniające markę pracodawcy oraz wsparcie kadry zarządzającej. Zarówno dział marketingu, HR, jak i dział PR muszą mieć spójną politykę komunikacji, żeby jednakowo prezentować firmę na zewnątrz. Nie można też zapomnieć o komunikacji wewnątrz firmy, dzięki której buduje się kultura organizacji i motywacja pracowników. Działania employer brandingowe to złożony i długofalowy proces w którym ważną rolę odgrywa spójność działań zewnętrznych ze stanem faktycznym wewnątrz organizacji.

Strategia

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działań EB-owych jest stworzenie strategii, która powinna wynikać ze strategii biznesowej firmy. Warto zdefiniować Employee Value Proposition (EVP),czyli zbiór wartości i korzyści, które mogą zostać zaoferowane pracownikom w zamian za podjęcie pracy w danej organizacji. Dzięki EVP będzie można scharakteryzować pracodawcę, wskazując atrybuty marki, które wyróżniają firmę na rynku i na tle konkurencji. Muszą to być unikalne i prawdziwe elementy.

Grupa docelowa

Kolejny krok to zdefiniowanie grupy docelowej. Budując plan działań EB należy poznać grupę z którą będziemy się komunikować, czyli potencjalnych pracowników. Zgromadzona wiedza na temat motywacji, aspiracji i wartości pomoże znaleźć wyróżniki marki pracodawcy. Jeśli dobrze zostanie zdefiniowana target grupa, łatwiej będzie dobrać kanały komunikacji oraz treść przekazu.

Komunikacja zewnętrzna

Komunikacja z grupą docelową musi być przemyślana i dopasowana. Jednym ze sposobów podziału może być doświadczenie. Jedną grupę stanowić będą studenci, a drugą osoby z doświadczeniem. Do doświadczonych pracowników możemy dotrzeć poprzez publikację tradycyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych publikowanych na biznesowych portalach społecznościowych, obecność na konferencjach branżowych lub rekomendacje.

 • Zupełnie inaczej komunikuje się w środowisku studenckim. Ta grupa kandydatów szuka informacji na temat pracodawców wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji, w tym SoMe. Dotarcie do tej grupy polega na komunikowaniu się w miejscach, gdzie studenci aktywnie działają. Stąd obecność firm na uczelniach, w szkołach, na targach pracy, konkursach studenckich, poprzez organizowanie staży, praktyk czy programów ambasadorskich.
 • Czasami firmy organizują autorskie programy stażowe, które zwiększają szansę na znalezienie zdolnego pracownika, jednocześnie wzmacniając wizerunek pracodawcy.

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna wzmacnia skuteczność działań employer brandingowych. Skupiając uwagę na pozyskaniu nowych pracowników, nie można zapominać o obecnych pracownikach firmy, którzy są cennym ogniwem spajającym działania komunikacyjne. Zadowolenie i zaangażowanie pracowników firmy wpływa na wiarygodność organizacji i zwiększa skuteczność działań employer brandingowych. Usatysfakcjonowani i zmotywowani pracownicy są cennymi ambasadorami marki. Dlatego istotnym jest, aby działania skierowane na zewnątrz były odzwierciedleniem tego, co dzieje się w firmie. Jeśli do potencjalnych pracowników komunikujemy możliwość szkoleń w międzynarodowym środowisku, zadbajmy o to, aby obecni pracownicy firmy realizowali ten przywilej. Największym grzechem jest obiecywanie czegoś, co nigdy nie było, nie jest i nie zostanie zrealizowane. Takie rzeczy szybko zostaną zauważone i przy najbliższej okazji z żalem zakomunikowane na zewnątrz. W dobie powszechnego dostępu do internetu rozczarowani pracownicy mogą narobić bardzo dużo szkody, co znacząco może osłabić skuteczność realizowanych przez długie lata działań EB-owych.

Monitoring działań

Monitoring działań jest ważnym elementem w strategii. Dzięki kontrolowaniu i weryfikacji działań na bieżąco wiadomo czy zamierzony cel jest dobrze realizowany. Dodatkowo czy osiągane efekty działań są współmierne do kosztów jakie zaangażowano w dany projekt.

Dlaczego employer branding jest ważny?

Wracając do pytania – dlaczego employer baranding jest tak ważny i czy warto w niego inwestować? Odpowiadamy, że realizując zamierzone cele dostrzegamy same korzyści, które wpływają na większy poziom zaangażowania pracowników, mniejszą rotację, optymalizację kosztów i dobry wizerunek organizacji, wzmacniając zaufanie klientów, inwestorów i opinii publicznej.

A to 10 istotnych powodów dlaczego wizerunek jest tak ważny:

 1. Silna marka przyciąga talenty
 2. Dobry wizerunek pracodawcy ma duży wpływ na rekrutacje
 3. Większość kandydatów uważa, że bycie częścią firmy z przyjazną kulturą organizacyjną jest ważne
 4. Część osób jest gotowych zmienić pracę w której dba się o pracownika
 5. Aktywne działania employer brandingowe przyciągają więcej kandydatów
 6. Pracodawcy którzy inwestują w wizerunek mniej płacą za zatrudnienie pracownika
 7. Zła opinia o firmie może wpłynąć na rezygnację z pracy wartościowych pracowników
 8. Pozytywne opinie o pracodawcy mają duży wpływ na decyzje kandydatów o zatrudnieniu się w danej organizacji
 9. Silna marka redukuje koszty zatrudnienia
 10. Dużo kandydatów korzysta z nowoczesnych kanałów komunikacji, dlatego warto dbać o własne social media i opinię w sieci.