EVP (Employee Value Proposition) najprościej rzecz ujmując jest to wartość, jaką pracodawca oferuje swoim pracownikom, na każdym etapie współpracy z firmą. Może być wyrażona słownie lub za pomocą symboli. To fundament strategii employer brandingowej, bez której trudno o jakiekolwiek inne działania. Dobrze zdefiniowana sprawia, że komunikacja w organizacji oraz poza nią staje się łatwiejsza.

Wartościowy przekaz danej organizacji kluczem do dobrej współpracy

Określenie EVP nie należy do łatwych zadań. Wymaga wielu przygotowań i analiz. Jednakże określając unikatową wartość dla organizacji, będzie ona kluczem do dalszych działań.

EVP powinna być:

 • Stała, czyli nie należy jej zmieniać w długim czasie
 • Uniwersalna, czyli dostępna dla wszystkich pracowników
 • Wyróżniająca, czyli odmienna od innych organizacji

Jeśli wartością firmy jest to, że zdecydowana większość stanowisk managerskich pochodzi z wewnętrznej rekrutacji, może stać się to wyróżnikiem na tle innych organizacji. Jednakże informacja musi iść w parze z działaniem. Wartością stanie się wówczas, kiedy jest realizowana. Fałszywe informacje mogą szybko pogrążyć firmę i zburzyć pieczołowicie budowany wizerunek.

Jak tworzy się Employee Value Proposition (EVP)?

EVP, jak wspomniano wcześniej, jest podstawą tworzenia strategii employer brandingowej, czyli procesu który uwzględnia diagnozę organizacji, ocenę kultury organizacyjnej firmy, oczekiwania, a także przekonania pracowników i kandydatów oraz cele biznesowe i employer brandingowe. Ale zanim zostaną podjęte działania, należy ustalić co wyróżnia firmę spośród konkurencji. Najprościej taką wiedzę uzyskać od tych, którzy znają firmę, czyli od pracowników.  

Jednym ze sposobów jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników. Pozwoli to określić mocne strony organizacji. W ankiecie powinny wziąć udział wszystkie osoby pracujące w firmie, niezależnie od stażu pracy, działu czy poglądów. Dzięki temu najłatwiej można się dowiedzieć, jaki obszar wyróżnia się w firmie. Właściwe określenie EVP pomoże skutecznie planować dalsze działania, które ułatwią budowę wizerunku firmy.

Zebrane wyniki analizy mocnych i słabych stron marki pracodawcy dadzą materiał do dalszej pracy nad EVP, które powinno być atrakcyjne, szczere, stabilne, emocjonalne i unikalne.

 • Szczerość. Liczą się tylko prawdziwe informacje. Zarówno pracownicy jak i kandydaci weryfikują informacje podane przez firmę i za brak szczerości można zapłacić brakiem zaufania.
 • Stabilność. Kandydaci i pracownicy szukają stabilności w pracy i bezpieczeństwa. Stabilna marka jest dobrze odbierana na rynku pracowniczym.
 • Emocjonalność. Marki muszą budzić pozytywne emocje i skojarzenia. To ważny element  i dobrego EVP. Budowanie emocjonalnego przekazu oznacza zaintrygowanie odbiorcy i zwrócenie jego uwagi na to, co łączy go z marką.
 • Atrakcyjność. Wszystkie wartości, które marka oferuje muszą pozytywnie oddziaływać na kandydatów. Pracodawca powinien zadbać o szczerość i atrakcyjność przekazu.
 • Unikalność. Należy znaleźć taki wyróżnik marki, który będzie unikalny na tle innych firm i odróżni oferty pracy od innych.

Jak skutecznie wykorzystać EVP?

Jeśli z sukcesem zakończono pracę nad określeniem unikalnych atrybutów firmy – EVP – przychodzi kolej na rozpoczęcie budowy strategii employer brandingowej, która musi być spójna ze strategią biznesową przedsiębiorstwa.

Planując działania komunikacyjne trzeba podkreślać i prezentować mocną wartość firmy. Wskazane miejsca to:

 • Zakładka kariera
 • Ogłoszenia o pracę
 • Komunikaty PR
 • Komunikaty wewnątrz organizacji
 • Social media firmowe.

EVP powinno być dumą każdej firmy. Badania jednoznacznie pokazują, że firmy z wypracowanymi wartościami 50% skuteczniej docierają do biernych kandydatów i największych talentów.

Ważną grupą odbiorców EVP są pracownicy firmy. Nawet jeśli wiedzą o wszystkich wartościach, to należy regularnie im o tym przypominać. Dzięki temu pracownicy łatwiej będą komunikować o tym na zewnątrz, a że są najlepszą wizytówką firmy, może to pomóc przyciągnąć do organizacji kolejne talenty.

Cechy dobrego EVP

Informacje zawarte w EVP powinny być z jednej strony spójne z komunikacją kierowaną do kandydatów, a z drugiej widoczne w wewnętrznych działaniach firmy i w jej kulturze organizacyjnej.

 • Autentyczność, solidność i uczciwość.
 • Przyrzeczenie Marki w którym firma przedstawia atrybuty zgodne z rzeczywistością.
 • Atrakcyjna propozycja dla kandydatów i pracowników firmy.
 • Wartości wyróżniające firmę w których oczekiwania i możliwości obu stron: pracowników i pracodawców są zbieżne.
 • Wartość firmy opiera się na praktykach obowiązujących w organizacji, co sprawia że pracownicy i pracodawcy wiedzą, czego mogą się wzajemnie spodziewać.

Korzyści z posiadania EVP

Solidnie wypracowany pakiet Employer Value Proposition zapewnia wiele istotnych korzyści dla firmy np.:

 • Tworzy silną markę pracowników.
 • Zwiększa atrakcyjność firmy i zapobiega rotacjom kadrowym.
 • Oszczędza na procesie zatrudnienia.
 • Zwiększa poziom zaangażowania pracowników oraz poziom ich identyfikacji z firmą.
 • Zapewnia wysokie wskaźniki efektywności.